Mögel på kallvinden, vi hjälper er

Mångårig erfarenhet och personlig service.

Tel: 08-408 888 04

Mögel på husets kallvind

Mögel på kallvinden eller som en del säger mögel på råsponten är idag ett kraftigt växande problem, det fanns även för många år sedan men nu börjar man förstå att man ska göra något åt det. Tyvärr har besiktningsmän i ren okunskap i många år sagt att det är ofarligt med mögel på kallvinden eftersom stigtrycket går uppåt. På senare tid har detta motbevisats och man har konstaterat att mögelsporer / toxiner tar sig ner mot boytan om bjälklaget är otätt.

Varför bildas mögel på vinden?

Mögel problem på vinden kan uppstå på grund av konstruktions fel vid byggandet eller för att man förändrar något i huset som gör att alla funktioner inte fungerar som dom ska. Att mögelproblemen uppstår på gamla hus vindar beror ofta på att vi ändrat något tex värmesystemet, många har de senaste 5-10 åren gått från förbränningspanna till bergvärme/elpanna/fjärrvärme. Det som händer vid bytet är att man förlorar självdraget som vanligtvis bildas vid förbränning i huset. Gammal luft vädras inte ut och fuktlasten i boende miljön ökar kraftigt (enligt boverket bör man byta ut luften varannan timme) samtidigt värms inte murstocken upp som tidigare hjälpt vinden att hålla sig torr. Det kan även vara en dåligt utförd tilläggsisolering eller att man dragit kanalisering genom vindsgolvet och därigenom skapat läckor upp mot vinden. Nybyggda hus möglar oftast på vinden på grund av bygg fukt och att trävirket snabb torkats och att det genom det bildats sockerarter.

Hur vet man att man har mögel på råsponten på kallvinden?

Graden av mögelpåväxt kan variera kraftigt ifrån kallvind till kallvind, ibland är det väldigt synligt då man tydligt kan se både vit och svartmögel som mer eller mindre täcker hela råsponten på kallvinden. Vid andra tillfällen så kan det vara svårt att urskilja, då det kan bl. a kan visa sig som små svarta prickar. Det finns även ficklampor med ultravioletta ljus som lättare kan visa om det finns mögelpåväxt på kallvinden i det fall det kan vara svårt att urskilja. Det bästa är att anlita en fackman som kommer ut och gör en kontroll av kallvinden.

Vad skall jag gör jag om jag har fått mögel på min kallvind?

Enligt bl. a Boverkets riktlinjer så skall man snarast möjligt se till att ta bort påväxten p.g.a. av hälsorisken Normalt sätt så behöver man inte byta ut delar eller hela råsponten under förutsättning att trät fortfarande är intakt och inte har fått rötskador te x om delar av råsponten har börjat lossna.

Metoder för att ta bort mögel på kallvinden.

Isblästring. Man blästar bort möglet ifrån råsponten, nackdelen är dock att mögelsporerna hamnar både i luften, isoleringen och på golvet.

Fogger/Foggning. Detta är en lite lättare typ av mögelsanering och används i första hand om det är väldigt trånga utrymmen dock så kan ”röken” inte tränga genom t ex råsponten utan sanerar luften och ytskiktet på råsponten.

Oxidativ sanering med Natriumhypoklorit. Man sprutar Natriumhypoklorit på råsponten och med fördel bearbetar vätskan med borstar. Denna metod är väldigt effektiv samt man får också en blekning av råsponten vilket underlättar att ha koll på om det blir ytterligare påväxt i framtiden. Ju starkare koncentrat desto mer effekt.

Byta ut hela eller delar av råsponten. Detta är det som är mest kostsamt och väljs som ett sista alternativ.

Hur skyddar man vinden mot fukt och mögel

Se till att ni har fullgod ventilation i huset, kontrollera eventuella läckor upp mot vinden - täta dom. Gör fuktkvotsmätningar och håll koll på vinden - åtgärda i tid. Kontakta ett företag som är specialiserat på fukt på vindar.

Kontakta oss på Avfuktningsteknik i Stockholm här.

Mögel på vinden kan vara ett hälsoproblem


Har man mögel på vinden samt att vindsbjälklaget är otätt i kombination med undermålig ventilation - då kan man påverkas negativt. Symtomen kan vara, snarkningar, astmatiska besvär, hostningar, sömnbesvär, utslag / rodnader mm. Är man osäker - ta kontakt med en sakkunnig som kan ta mögelprover eller göra allmänna luftanalyser.

Vindsavfuktare

Vindsavfuktare behövs för att säkerställa att problemen på vinden inte kommer tillbaks efter en vindssanering.
System /lösningar för att hålla vinden torr:

Termiska system som ska skjuta till en viss mängd värme och därigenom reducera kondenseringen – mindre bra då det är svårt att räkna fram exakt hur mycket som behövs samt det kräver stora kunskaper av installatören, det blir lite chansartat.

Frånluftsfläkt som ska dra ut fukten från vinden ( rekomenderas ofta av ventilations företag) - en dålig lösning eftersom undertrycket man skapar drar upp ny värme samt fukt till vinden

Mögelstoppers som ska öka ventilationen på vinden – inte bra , i ett ökande antal fall eskalerar mögelstoppersena mögelproblemen (vilket idag är känt i besiktnings, fuktteknikerbranschen)

Installera vindsavfuktare sorptionsavfuktare (tex DryAir AD250) - detta är en bra lösning då man vet att det blir torrt

Riva ut isoleringen på vinden och lägga om ångspärren och ny isolering, bra lösning men man behöver ändå en avfuktningsfunktion för att vara helt säker på att det kommer hålla sig torrt

mögel-på-kallvind
mögel på kallvind
Mögel-på-vindens-råspont-behöver-mögelsanering


Vill ni bli av med mögel på kallvinden och bor i Stockholmsområdet, klicka här för att kontakta Avfuktningsteknik